• Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne
     • Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne

     •      
      Wsparcie na zajęcia dodatkowe dla uczniów

      20 września 2021 roku podpisana została umowa na realizację projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne” na terenie Gminy Szczecinek. W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla dzieci z terenu gminy. Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się 832 godziny zajęć dodatkowych.

      „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne” to projekt grantowy, którego głównym celem jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19. Projekt ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w zakresie zdrowia psychicznego uczniów.

      Na terenie Gminy Szczecinek projektem objęto 253 uczniów (64 uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchowie, 64 uczniów Szkoły Podstawowej w Turowie, 64 uczniów Szkoły Podstawowej w Parsęcku oraz 61 uczniów Szkoły Podstawowej w Żółtnicy).

  • Galeria zdjęć

    brak danych