• Sportowe talenty.pl
    • Sportowe talenty.pl

    • 08.04.2024 12:01
    • Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

     Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl - udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego. Więcej wiadomości na stronie https://sportowetalenty.gov.pl/

     KLAUZURA INFORMACYJNA
    • więcej
  • Galeria zdjęć

    brak danych