• Historia szkoły

   Mała szkoła wielkich możliwości
   • Historia szkoły

   • Szkoła Podstawowa w Parsęcku jest publiczną szkołą prowadzoną przez gminę Szczecinek. Szkoła działa od 1945 roku, mieści się w budynku dawnej szkoły zbudowanym w 1932 roku. Bazę lokalową szkoły tworzą: sale lekcyjne, nowoczesna pracownia komputerowa, plac zabaw. W roku 2014 doposażono oddział przedszkolny w ramach dofinansowania Unii Europejskiej.
    W 2003 roku szkoła zdobyła tytuł Szkoły z Klasą. Od września 2012 roku dzieci uczestniczą w rajdach turystycznych organizowanych przez Wojskowe Koło PTTK „WIARUSY”. Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwoju zainteresowań, odkrywania talentów, zdobywania nowych doświadczeń. Cyklicznie organizowane są: Mistrzostwa Parsęcka w Tenisie Stołowym i Tydzień Kultury, podczas którego przeprowadzane są konkursy przedmiotowe, plastyczne, literackie, prezentowane są inscenizacje oraz organizuje się spotkania z ciekawymi ludźmi.
    Ważnym zadaniem realizowanym przez szkołę jest integracja ze środowiskiem. Tradycyjnie odbywają się świąteczne spotkania z rodzicami i społecznością lokalną. Organizowane są też uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz andrzejki, mikołajki i bal karnawałowy.
    Szkoła jest otwarta na inicjatywy i pomysły uczniów. Doceniana jest aktywność uczniów, którzy mogą pracować w Samorządzie Uczniowskim i współorganizować wszystkie imprezy. Redagowana jest strona internetowa szkoły www.spparsecko.pl, na której umieszczane są aktualności z życia społeczności szkolnej.
    Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich, powiatowych, gminnych konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Osiągają liczne sukcesy w zawodach sportowych.
    W szkole promuje się zdrowy tryb życia i kształtuje postawy proekologiczne. Uczniowie biorą udział w różnych programach, projektach edukacyjnych i sportowych, np. „Zielona Szkoła”, nauka pływania dla klas I -III, „Owoce w szkole”, „Planeta Energii”. Aktywny udział w projekcie „Ćwiczyć każdy może” umożliwił uzyskanie tytułu „Szkoła w ruchu”. Uczniowie angażują się w akcje ekologiczne – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
    Szkoła uczy wrażliwości na potrzeby innych, dlatego uczniowie chętnie włączają się w akcje charytatywne takie jak: zbiórka korków na rehabilitację chorego dziecka, słodyczy dla dzieci z domu dziecka, Góra Grosza.
    W życie szkoły bardzo chętnie angażują się rodzice uczniów, którzy czynnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach szkolnych.
    Szkoła kształtuje u uczniów poczucie więzi ze wspólnotą lokalną podkreślając znaczenie „Małej Ojczyzny”, kształtuje postawy patriotyczne poprzez udział w akademiach (Dzień Papieski, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja).
    W szkole panuje przyjazna atmosfera. Uczniowie nie są anonimowi, wszyscy się dobrze znają. Zawsze mogą liczyć na pomoc, wsparcie i zrozumienie.

 • Galeria zdjęć

   brak danych