• Poprawa jakości kształcenia w SP w Parsęcku
    • Poprawa jakości kształcenia w SP w Parsęcku

    • 17.06.2024 11:38
    • Od 01 marca 2024 r. w naszej szkole realizowany jest projekt unijny ,,Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek”. W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów klas I - III oraz IV - VIII. Dla klas młodszych prowadzone są zajęcia rozwijające- koło taneczne oraz koło artystyczne ,,Młodzi artyści”. Uczniowie z klas IV - VIII uczestniczą w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki. Prowadzone są także dla tej grupy wiekowej zajęcia rozwijające. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i odkrywać talenty podczas zajęć koła czytelniczo- recytatorskiego z języka angielskiego, koła teatralnego oraz zajęć rozwijających z historii. Realizacja projektu przewidziana jest także w kolejnym roku szkolnym.

    • więcej
    • "Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek"
    • "Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek"

    • 17.06.2024 11:38
    • "Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek"
     Gmina Szczecinek uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

     Całkowity koszt projektu: 1 681 548,89 zł

     Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 489 188,89 zł

     #FunduszeEuropejskie


      
    • więcej
    • Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne
    • Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne

    • 06.10.2022 20:49
    •      
     Wsparcie na zajęcia dodatkowe dla uczniów

     20 września 2021 roku podpisana została umowa na realizację projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne” na terenie Gminy Szczecinek. W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla dzieci z terenu gminy. Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się 832 godziny zajęć dodatkowych.

     „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne” to projekt grantowy, którego głównym celem jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19. Projekt ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w zakresie zdrowia psychicznego uczniów.

     Na terenie Gminy Szczecinek projektem objęto 253 uczniów (64 uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchowie, 64 uczniów Szkoły Podstawowej w Turowie, 64 uczniów Szkoły Podstawowej w Parsęcku oraz 61 uczniów Szkoły Podstawowej w Żółtnicy). Zdjęcia z zajęć w Albumie fotograficznym....

    • więcej
  • Galeria zdjęć

    brak danych