• Kadra szkoły w roku szkolnym 2022/2023

   • Dyrektor szkoły – mgr Mariola Jasińska

     

    Nauczyciele:

    mgr Agnieszka  Adamczyk – pedagog szkolny, pedagog specjalny

    mgr Grażyna Adaśko – religia, muzyka, plastyka

    mgr Mirela Biesiada – edukacja wczesnoszkolna

    mgr Marzena Charmuszko – nauczyciel wspomagający

    mgr Małgorzata Grondys – język polski

    mgr Klaudyna Jakubowska – edukacja wczesnoszkolna

    mgr Mariola Jasińska – edukacja wczesnoszkolna

    mgr Małgorzata Kałużniak – wychowanie przedszkolne

    mgr Ewa Karkoszka – geografia

    Julia Kujawa – psycholog

    mgr Ewa Lewandowska – język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

    mgr Halina Machajewska – język niemiecki

    mgr Joanna Malicka – historia, wiedza o społeczeństwie, edb, doradztwo zawodowe

    mgr Katarzyna Merk – informatyka

    mgr Małgorzata  Piechocińska – fizyka, chemia, technika

    Anna Przysiecka – matematyka

    mgr Anna Słońska – wychowanie przedszkolne

    mgr Jacek Słowiński – wychowanie fizyczne

    mgr Joanna Żelaznowska – język angielski

    mgr Anna Żukowska – biologia, przyroda, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie

     

    Wychowawcy – rok szkolny 2023/2024:

    3-4 latki – Anna Słońska

    5-6 latki – Małgorzata Kałuzniak

    1 klasa – Mariola Jasińska

    2 klasa – Klaudyna Jakubowska / Marzena Charmuszko  

    3 klasa – Mirela Biesiada

    4 klasa – Grażyna Adaśko

    5 klasa – Joanna Żelaznowska

    6 klasa – Anna Przysiecka

    7 klasa – Anna Żukowska

    8 klasa – Małgorzata Grondys 

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych