Mistrzostwa Regionu Koszalin w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

25 listopada 2021r. w Szczecinku odbyły się Mistrzostwa Regionu Koszalin w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2007-2008 w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach tych prawo startu miały najlepsze drużyny z powiatów: Koszalin ziemski, Koszalin grodzki, Sławno, Białogard, Świdwin oraz Szczecinek.  W tym gronie powiat szczecinecki reprezentowała drużyna naszej szkoły w składzie: Oliwia Skowron, Oliwia Król oraz Martyna Wudarczyk.  Dziewczęta w każdy mecz włożyły dużo walki i determinacji. Ta ambitna postawa pozwoliła naszym zawodniczkom na zajęcie 2 miejsca, które jest premiowane awansem do finału wojewódzkiego. Awans na finał wojewódzki, który odbędzie się w grudniu, to największy sportowy sukces szkoły na przestrzeni ostatnich lat. 

GRATULUJEMY   NASZYM  ZAWODNICZKOM   !!!

Continue reading

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą weryfikacją wniosku Gminy Szczecinek przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożonego w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju” i otrzymanymi od instytucji weryfikującej uwagami, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery  oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych  przez Państwa w ww. konkursie aplikacji.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.)

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR – dotyczy osób, które nie złożyły dokumentów składając oświadczenie (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, z  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  KOWR  i inne).

3) fakt potwierdzający zamieszkiwanie na terenie gm. Szczecinek, np. kserokopia rachunku za śmieci, faktura za media itp.

4) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szczecinek), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

5) wniosekUzupełnienie

Ww. dokumenty są obligatoryjne, by uznać zasadność wsparcia dla uczniów  (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Szczecinek w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Szczecinek  do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki tj.: odpisy aktów i dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia w PPGR) należy składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek (ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek) do 10 grudnia 2021 r.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenia  wsparcie dla ucznia.

Kontakt: CUW Gminy Szczecinek  94 372 64 23,  94 372 64 24

IV Gminny Konkurs Recytatorski ,,Poezja jest dobra na wszystko”

24 listopada 2021r. w naszej szkole odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski ,,Poezja jest dobra na wszystko”. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Szczecinek. Wystąpili recytatorzy z Turowa, Wierzchowa, Gwdy Wielkiej, Żółtnicy i Parsęcka. Uczestnicy występowali w trzech grupach wiekowych: uczniowie z klas I- III, IV- VI oraz VII- VIII. Prezentacje były oceniane przez jury w składzie: Jolanta Warzecha, Zofia Atmanowicz, Renata Skowron oraz Zofia Konieczna. Jeszcze przed rozpoczęciem konkursu na wszystkich zebranych czekała niespodzianka. Na scenie pojawiły się dzieci z oddziału przedszkolnego, które zaśpiewały piosenkę, a po nich wystąpili pierwszoklasiści, prezentując układ taneczny. Potem rozpoczął się konkurs.

Continue reading

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2021 to niezwykły dzień – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia w 1989 roku uchwalono Konwencję o prawach dziecka. W tym roku święto wypadło w sobotę, ale  w naszej szkole już wcześniej uczciliśmy tę datę. W ciągu tygodnia przeprowadzone zostały różne zajęcia na temat praw dziecka. Najmłodsi uczniowie dowiedzieli się, czym są prawa dziecka i jakie mają prawa. Potem wykonali rysunki przedstawiające dzieci i ich prawa. Uczniowie klasy IV i V obejrzeli prezentację, dzięki której poznali historię praw dziecka, dowiedzieli się, jakie mają prawa i jakie są najważniejsze dokumenty, w których są one zapisane. Mieli też możliwość dowiedzieć się, kim był Janusz Korczak i poznać szczegóły z jego życia. Po zajęciach dzieci wykonały plakaty – drzewka, które na listkach miały wypisane prawa dziecka. Szóstoklasiści i siódmoklasiści obejrzeli film o Januszu Korczaku w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ten wzruszający obraz dostarczył im wielu wrażeń, przedstawia bowiem kilka miesięcy z życia Starego Doktora, jego  heroiczną i nieugiętą walkę o przetrwanie sierot w warszawskim getcie oraz ostatnią drogę z dziećmi na śmierć. Po projekcji uczniowie wyrazili swoje przemyślenia i wrażenia na temat filmu oraz narysowali portrety tytułowego bohatera. Kolejną inicjatywą było ogłoszenie konkursu na wiersz o prawach dziecka. 19 listopada odbył się uroczysty apel, podczas którego podsumowano wszystkie działania oraz wręczono nagrody za najpiękniejsze wiersze.

Continue reading

Srebro i brąz dla uczniów SP Parsecko

19 listopada 2021 w Szczecinku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczecinek w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2007-2008 w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Naszą szkołę w tym turnieju reprezentowały dwie drużyny dziewcząt oraz drużyna chłopców. Nasi zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze. Wszystkie drużyny wróciły z medalami. Drużyna w składzie Oliwia Skowron i Martyna Wudarczyk w meczu finałowym nieznacznie przegrała po bardzo zaciętej grze 2:3. Oliwia i Martyna ostatecznie zdobyły srebrne medale i zostały wice Mistrzyniami Powiatu Szczecinek. Druga drużyna dziewcząt w składzie Oliwia Król i Katarzyna Nieczaj wywalczyła 3 miejsce i zdobyła brązowe medale. W rozgrywkach chłopców nasza ekipa w składzie Oskar Wasylik i Wiktor Fiedorowicz zdobyła brązowe medale zajmując 3 mejsce.  GRATULUJEMY!!!

Continue reading

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Co roku w trzeci czwartek listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. W tym roku święto wypadło 18 listopada. O takim wydarzeniu nie mogliśmy zapomnieć, ponieważ promujemy zdrowy tryb życia i udział w każdej akcji dotyczącej zdrowia jest bardzo ważny. W związku z tym już kilka dni przed 18 listopada zaczęły się przygotowania. Na korytarzu pojawiła się gazetka, a wychowawcy rozmawiali z uczniami o szkodliwości palenia. Każda klasa miała też do wykonania zadanie polegające na przygotowaniu plakatu z hasłem antynikotynowym. Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Rzucania Palenia był apel, podczas którego wystąpili uczniowie z klasy V i VI. W scence, którą zaprezentowali, zwrócili uwagę, że palenie tytoniu niesie ze sobą wiele negatywnych skutków wpływających na zdrowie człowieka. Po ich występie każda klasa prezentowała plakaty z hasłami antynikotynowymi. Aktywny udział uczniów w podjętych działaniach wskazuje, że są świadomi zagrożeń wynikających z palenie papierosów i cenią zdrowe życie.

Continue reading

Święto Niepodległości

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. W przeddzień tego święta w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Przed częścią artystyczną w ramach akcji ,,Szkoła do hymnu” symbolicznie o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i nauczyciele zaśpiewali ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Dzięki tej inicjatywie wspólnie z innymi uczniami z różnych szkół mogliśmy świętować kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego uczniowie zaprezentowali teksty literackie, które łączy motyw ojczyzny. Odczytano między innymi fragmenty ,,Pana Tadeusza”, „Latarnika” , ,,Pamięci i tożsamości” oraz ,,Asiuni”. Można było także wspólnie z chórem zaśpiewać popularną pieśń żołnierską zatytułowaną ,,Piechota” oraz wysłuchać wzruszającego utworu ,,Nie idź mój synku na wojnę”. Na zakończenie występu szóstoklasistka Martyna przejmująco zaśpiewała piosenkę ,,Niepodległość”, w której wybrzmiało, że najważniejszym i najpiękniejszym słowem jest wolność.

Continue reading

Brązowy medal dla SP Parsęcko

4 listopada 2021r. w Szczecinku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczecinek w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 2009 i młodszych. Naszą szkołę w tym turnieju reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Martyna Bugajska, Oliwia Kita i Oliwia Matwiejczuk. Nasze zawodniczki zaprezentowały się bardzo dobrze zajmując 3 miejsce. W nagrodę otrzymały brązowe medale. GRATULUJEMY!!!

Continue reading

Przerwa na czytanie

28 października 2021r. był wielkim świętem czytania w naszej szkole. Tego dnia przystąpiliśmy do bicia rekordu w czytaniu w ramach II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie „Przerwa na czytanie”. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zostali wcześniej poinformowani, że będziemy brać udział w takiej inicjatywie, dlatego większość przyniosła swoje książki. Zapominalscy mogli liczyć na wypożyczenie książki ze szkolnej biblioteki. Już na pierwszej przerwie można było zobaczyć uczestników akcji. W klasach, na korytarzu, w pokoju nauczycielskim wszędzie zagościła lektura. Nawet najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w akcji.

Continue reading