Pracownicy

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARSĘCKU

Dyrektor szkołymgr Dorota Brateus

Nauczyciele:

mgr Dorota Brateus – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Mariola Jasińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Mirela Biesiada – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Żukowska – nauczycielka przyrody, biologii, logopeda, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Grażyna Adaśko – nauczycielka religii, muzyki, plastyki

mgr Małgorzata Grondys – nauczycielka języka polskiego

mgr Anna Słońska– nauczycielka w oddziale przedszkolnym, doradztwo zawodowe

mgr Jolanta Mostowska – nauczycielka w oddziale przedszkolnym

mgr Wioleta Czeszczewik – nauczycielka języka angielskiego

mgr Jacek Słowiński – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Merk – nauczyciel informatyki

mgr Agnieszka Nadolińska-Słonecka – nauczycielka matematyki

mgr Ewa Karkoszka – nauczycielka geografii

mgr Małgorzata  Piechocińska – nauczycielka fizyki, chemii, techniki

mgr Magda Jurjewicz – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Agnieszka  Adamczyk – pedagog szkolny, język niemiecki

Wychowawcy:

OP 3-4 latki – Anna Słońska

OP 5-6 latki – Jolanta  Mostowska

1 klasa – Mirela Biesiada

2 klasa – Mariola Jasińska

3 klasa – Dorota Brateus

4 klasa – Wioleta Czeszczewik

5 klasa – Anna Żukowska 

6 klasa – Małgorzata Grondys

7 klasa –  Grażyna Adaśko

8 klasa – Agnieszka Adamczyk

Pracownicy administracji i obsługi:

mgr Anna Klech – sekretarz szkoły

Anna Purlis

Violetta Lewicka

Michał Wilchowski

Komentarze są wyłączone.