Historia

HISTORIA

KLASA 4

Dzień dobry,

W związku z zaistniałą sytuacją przygotowałam dla Was ćwiczenia w formie testu z „Czas w historii” i „Obliczanie czasu w historii”. Jeżeli ktokolwiek z Was nie posiada drukarki to proszę zapisać rozwiązania zadań do zeszytu lub na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzę to co zrobiliście i wstawię ocenę.

. Jeżeli ktokolwiek z Was nie posiada drukarki to proszę zapisać rozwiązania zadań do zeszytu lub na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzę to co zrobiliście i wstawię ocenę.

Nie zmarnujcie tych dni, bo to nie są ferie tylko czas na naukę, ale w domu.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.

Lekcja 2 (dla klasy 4)

Strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, ćwiczenia

Lekcja 3

strona 1, strona 2, strona 3, strona 4

Lekcja 4 (7-8.04.2020)

Proszę uzupełnić ćwiczenia strona 68 – 69.

Lekcja 5 (15.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 112 – 117 „Józef Piłsudski i niepodległa Polska” i uzupełnić ćwiczenia strona 70 – 72.

Lekcja 6 (20.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 118 – 121 „Bitwa Warszawska”.

Lekcja 7 (27.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 122 – 125 „Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni”.

Lekcja 8 (4.05.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 126 – 129 „Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy harcerze”.

Lekcja 9 (11.05.2020)

Lekcja 10 (18.05.2020)

Lekcja 11 (25.05.2020)

Lekcja 12 (1.06.2020)

Lekcja 13 (8.06.2020)

KLASA 5

Dzień dobry,

W związku z zaistniałą sytuacją przygotowałam dla Was w celu powtórzenia dotychczasowych lekcji, ćwiczenia w formie testu z całego rozdziału V „Społeczeństwo średniowiecza” i pierwszych dwóch tematów z rozdziału szóstego „Zanim powstała Polska” i „Mieszko I i początki Polski”. Jeżeli ktokolwiek z Was nie posiada drukarki to proszę zapisać rozwiązania zadań do zeszytu lub na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzę to co zrobiliście, i wstawie ocenę.

Nie zmarnujcie tych dni, bo to nie są ferie tylko czas na naukę, ale w domu.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.

Lekcja 2 (dla klasy 5)

strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, ćwiczenia

Lekcja 3

Strona 1, strona 2, strona 3, strona 4 , strona 5, strona 6, strona 7, strona 8

Lekcja 4 (7-8.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 183 – 187 „Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów” i uzupełnić ćwiczenia strona 100 – 101.

Lekcja 5 (15.04.2020)

Proszę rozwiązać test podsumowujący VI dział „Polska pierwszych Piastów”.

Test

Lekcja 6 (20.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 192 – 197 „Rozbicie dzielnicowe”.

Lekcja 7 (27.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 198 – 202 „Zjednoczenie Polski”.

Lekcja 8 (4.05.2020)

Proszę przygotować się na sprawdzian (zapowiedziany na konsultacjach 28 kwietnia) z tematu „Rozbicie dzielnicowe” oraz „Zjednoczenie Polski”.

Lekcja 9 (11.05.2020)

Lekcja 10 (11.05.2020)

Lekcja 11 (25.05.2020)

Lekcja 12 (1.06.2020)

Lekcja 13 (8.06.2020)

KLASA 6

Dzień dobry,

W związku z zaistniałą sytuacją przygotowałam dla Was w celu powtórzenia dotychczasowych lekcji, ćwiczenia w formie testu z rozdziału V z tematów od pierwszego do czwartego. Jeżeli ktokolwiek z Was nie posiada drukarki to proszę zapisać rozwiązania zadań do zeszytu lub na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzę to co zrobiliście i wstawię ocenę.

Nie zmarnujcie tych dni, bo to nie są ferie tylko czas na naukę, ale w domu.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.

Lekcja 2 (dla klasy 6)

strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, ćwiczenia

Lekcja 3

Strona 1, strona 2, strona 3,

Lekcja 4 (7-8.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 184 – 189 „Rewolucja francuska” i uzupełnić ćwiczenia strona 94 – 95.

Lekcja 5 (15.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 190 – 193 „Republika Francuska” i uzupełnić ćwiczenia strona 96 – 97.

Lekcja 6 (20.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 194 – 198 „Epoka Napoleona Bonapartego”.

Lekcja 7 (27.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 199 – 202 „Upadek Napoleona”.

Lekcja 8 (4.05.2020)

Proszę przygotować się na sprawdzian (zapowiedziany na konsultacjach 28 kwietnia) z rozdziału VI z tematów od pierwszego do czwartego, czyli:

 • „Rewolucja francuska”,
 • „Republika Francuska”,
 • „Epoka Napoleona Bonapartego”,
 • „Upadek Napoleona”.

Lekcja 9 (11.05.2020)

Lekcja 10 (18.05.2020)

Lekcja 11 (25.05.2020)

Lekcja 12 (1.06.2020)

Lekcja 13 (8.06.2020)

KLASA 7

Dzień dobry

W związku z zaistniałą sytuacją przygotowałam dla Was ćwiczenia w formie testu z całego rozdziału V „I wojna światowa”. Proszę o zrobienie notatek z każdego z tematów w tym rozdziale (oprócz pierwszego tematu, który przerobiliśmy). Jeżeli ktokolwiek z Was nie posiada drukarki to proszę zapisać rozwiązania zadań do zeszytu lub na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzę to co zrobiliście, i wstawię ocenę.

Nie zmarnujcie tych dni, bo to nie są ferie tylko czas na naukę, ale w domu.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.

Lekcja 2 (dla klasy 7)

strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, ćwiczenia

Lekcja 3

Strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, strona 8, strona 9, strona 10

Lekcja 4 (7-8.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 180 – 183 „Sprawa polska w czasie I wojny światowej” i uzupełnić ćwiczenia strona 80 – 81.

Lekcja 5 (15.04.2020)

Proszę uzupełnić ćwiczenia strona 82 – 83 „Podsumowanie rozdziału V”.

Lekcja 6 (20.04.2020)

Proszę powtórzyć wiadomości z rozdziału V.

Lekcja 7 (27.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 188 – 191 „Świat po I wojnie światowej”.

Lekcja 8 (4.05.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 192 – 195  „Narodziny faszyzmu”.

Lekcja 9 (11.05.2020)

Lekcja 10 (18.05.202)

Lekcja 11 (25.05.2020)

Lekcja 12 (1.06.2020)

Lekcja 13 (8.06.2020)

KLASA 8

W związku z zaistniałą sytuacją przygotowałam dla Was ćwiczenia w formie testu z całego rozdziału IV „Polska po II wojnie światowej”. Jeżeli ktokolwiek z Was nie posiada drukarki to proszę zapisać rozwiązania zadań do zeszytu lub na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzę to co zrobiliście i wstawię ocenę.

Nie zmarnujcie tych dni, bo to nie są ferie tylko czas na naukę, ale w domu.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.

Lekcja 2 Historia (dla klasy 8)

strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, ćwiczenia

Lekcja 3 Historia

Dzień dobry,

Proszę przeczytać i opracować w zeszycie lub na kartce temat z podręcznika strona 172 – 175 „Powojenna odbudowa”:

 1. Scharakteryzuj przemiany w polskiej gospodarce po 1945 roku.
 2. Na czym polegała nacjonalizacja polskiego przemysłu?
 3. Przedstaw społeczne i ekonomiczne skutki reformy rolnej.

W zeszycie ćwiczeń strona 74 – 75.

Strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, ćwiczenia

Lekcja 4 Historia (7-8.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 187 – 192 „PRL w latach 1956 – 1970” i uzupełnić ćwiczenia strona 80 – 81.

Lekcja 5 (15.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 193 – 197 „Polska w latach 70. XX wieku” i uzupełnić ćwiczenia strona 82 – 83.

Lekcja 6 (20.04.2020)

Proszę powtórzyć wiadomości z rozdziału IV.

Lekcja 7 (27.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 2020 – 206 „Początki opozycji demokratycznej w Polsce”.

Lekcja 8 (4.05.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 207 – 211 „Powstanie Solidarności”.

Lekcja 9 (11.05.2020)

Lekcja 10 (18.05.2020)

Lekcja 11 (25.05.2020)

Lekcja 12 (1.06.2020)

Lekcja 13 (8.06.2020)

Lekcja 2 WOS (dla klasy 8)

strona 1, strona 2, strona 3, strona 4,

Lekcja 3 WOS

Strona 1, strona 2, strona 3, strona 4

Lekcja 4 WOS (7-8.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 146 – 149 „Sądy i trybunały” i odpowiedzieć na pytania:

 1. Wymień rodzaje sądów.
 2. Wymień zadania trybunału konstytucyjnego.

Lekcja 5 WOS (15.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 152 – 155 „Organizacje obywatelskie” i odpowiedzieć na pytania:

 1. Wyjaśnij terminy:
  • społeczeństwo obywatelskie,
  • wolontariat.
 2. Wymień organizacje pozarządowe.
 3. Napisz, czym zajmują się związku zawodowe.

Lekcja 6 WOS (20.04.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 158 – 161 „Media i opinia publiczna”.

Lekcja 7 WOS (27.04.2020)

Proszę powtórzyć wiadomości z rozdziału V „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”.

Lekcja 8 WOS (4.05.2020)

Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 168 – 171 „Organizacje międzynarodowe”.

Lekcja 9 WOS (11.05.2020)

Lekcja 10 WOS (18.05.2020)

Lekcja 11 WOS (25.05.2020)

Lekcja 12 WOS (1.06.2020)

Lekcja 13 WOS (8,06,2020)

Komentarze są wyłączone.