Chemia

CHEMIA KLASA 7 i 8

KLASA 7

CHEMIA

Lekcja 2 (dla klasy 7)

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

Lekcja 6 (20.04. – 24.04.2020)

Lekcja 7 (27.04. – 30.04.2020)

Lekcja 8 (4.05. – 8.05.2020)

Lekcja 9 (11.05. – 15.05.020)

Lekcja 10 (18.05. – 22.05.2020)

Lekcja 11 (25.05. – 29.05.202)

Lekcja 12 (1.06. – 5.06.2020)

Lekcja 13 (8.06. – 10.06.2020)

Lekcja 14 (21.06. – 25.06.2020)

Ustalanie wzorów i nazw związków chemicznych. Prawo stałości składu związku chemicznego. Powtórzenie wiadomości.

1.Obejrzyj film: „Wartościowość pierwiastków chemicznych. Ustalanie wzorów i nazw związków chemicznych”,
https://www.youtube.com/watch?v=l18AbLMPcHk
następnie rozwiąż zadania:

Napisz wzory strukturalne i sumaryczne następujących związków chemicznych:

a) tlenek wodoru

b) tlenek wapnia

c) tlenek siarki (IV)

d) tlenek żelaza (III)

e) siarczek żelaza (II)

2.Obejrzyj film: „Prawo stałości składu związku chemicznego” (szkoła podstawowa),
https://www.youtube.com/watch?v=GcIQmSLJqbY
następnie rozwiąż zadania.

Oblicz w jakim stosunku masowym są połączone ze sobą pierwiastki chemiczne w:

a) w tlenku glinu

b) w tlenku azotu (V)

c) w tlenku magnezu

d) w siarczku żelaza (III)

e) w tlenku węgla (IV)

3.Obejrzyj film: „Obliczanie zawartości procentowej pierwiastków w związku chemicznym”
https://www.youtube.com/watch?v=XEpIpAQ5qKc
następnie rozwiąż zadania:

Oblicz zawartość procentową pierwiastków w:

a) tlenku siarki (VI)

b) siarczku glinu

c) tlenku magnezu

d) tlenku żelaza (III)

e) siarczku miedzi (I)

Zadania rozwiązujemy w zeszycie. Proszę obejrzeć zalecane filmy, ułatwią znacznie rozwiązanie zadań. Powodzenia!!!.

KLASA 8

CHEMIA

Lekcja 2 (dla klasy 8)

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

Lekcja 6 (20.04. – 24.04.2020)

Lekcja 7 (27.04. – 30.04.2020)

dodatek do lekcji 7

Lekcja 8 (4.05. – 8.04.2020)

Lekcja 9 (11.05. – 15.05.2020)

Lekcja 10 (18.05. – 22.05.2020)

Lekcja 11 (25.05. – 29.05.2020)

Lekcja 12 (1.06. – 5.06.2020)

Lekcja 13 (8.06. – 10.06.2020)

Lekcja 14 (22.06. – 25.06.2020)

Budowa kwasów karboksylowych. Kwas metanowy.

1. Obejrzyj film „No i już kwasy karboksylowe”
https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWzRNK8 i odpowiedz na pytania:

 -Jak zbudowane są kwasy karboksylowe?

-Napisz wzór grupy karboksylowej.

-Jak tworzymy nazwy kwasów karboksylowych?

-Napisz wzory: kwasu metanowego, kwasu propanowego, kwasu butanowego, kwasu pentanowego.

-Podaj przykład 2 kwasów karboksylowych występujących w przyrodzie, które mają 2 grupy karboksylowe. Napisz ich wzór.

 2. Zapoznaj się z tekstem na str.161,162 i odpowiedz na pytania:

-napisz wzór kwasu metanowego (mrówkowego)

-napisz, gdzie występuje kwas metanowy.

-napisz równanie dysocjacji kwasu metanowego, podpisz jony.

-podaj, gdzie stosujemy kwas metanowy?

-wymień właściwości fizyczne i chemiczne tego kwasu.

3.Rozwiąż zadania :1,2,3,4 str.163.

4.Oblicz:

Oblicz masę cząsteczkową kwasu o podanej nazwie systematycznej oraz zawartość procentową węgla (procent masowy) w jego cząsteczce.

a) kwas butanowy

m= ………………………………………………………………………………………………………………………………

%C=……………………………………………………………………………………………………………………….

b) kwas metanowy

  m=…………………………………………………………………………………………………………………………

%C=……………………………………………………………………………………………………………………….

5.Uporządkuj kwasy karboksylowe o podanych nazwach według zwiększającej się liczby atomów węgla w ich cząsteczkach. Zapisz we właściwej kolejności.

A) kwas heksanowy  B) kwas oktanowy  C) kwas butanowy  D) kwas etanowy

6. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w:

 a) w kwasie metanowym

b) w kwasie etanowym

 c) w kwasie propanowym

Zadania należy rozwiązać w zeszycie. Treść zadań można wydrukować i wkleić lub przepisać.

POWODZENIA!!!

Komentarze są wyłączone.