Biologia

BIOLOGIA DLA KLASY 5, 6, 7 i 8

KLASA 5

Opracować w zeszycie  temat ” Budowa i znaczenie protistów”
1. Rysunek i opis budowy pantofelka i eugleny.
2. Znaczenie protistów.
3.Choroby wywołane przez protisty.
W zeszycie ćwiczeń -str 51-54

Lekcja 2

Temat : Budowa i różnorodność grzybów . Proszę przeczytać temat z podręcznika , napisać w zeszycie w punktach odpowiedzi
1. Gdzie występują grzyby ?
2. Jak są zbudowane grzyby jednokomórkowe ?
3. Jak są zbudowane  grzyby wielokomórkowe ? ( może być rysunek grzyba i opis )
4. Jak grzyby się odżywiają ? 
5. Jak grzyby oddychają ?
6. Jak się rozmnażają ?
7. Jakie  jest znaczenie grzybów?( kilka przykładów )

Lekcja 3

Proszę zapoznać się w podręczniku z tematem i napisać w zeszycie.
Temat: Poznajemy porosty.
1.Opisz budowę porostu ( można wykonać prosty, schematyczny rysunek i opisać )
2. Wymień kilka gatunków porostów.
3. Napisz jakie znaczenie mają porosty.
4. Wyjaśnij,dlaczego porosty są organizmami pionierskimi.
W ćwiczeniach proszę zrobić zad.10. str. 58
 Z zasobów e-podręczników możecie wykorzystać tytuły:
” Protisty ” i ” Grzyby ”

Lekcja 4

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu III.
Proszę przeczytać podsumowanie z podręcznika i zrobić ten temat w ćwiczeniach .Powtórzyć wiadomości z tego działu.

Lekcja 5

Temat: Tkanki roślinne.

Proszę przeczytać z podręcznika temat i opracować w zeszycie.

1. Podział tkanek

                                        TKANKI

          TWÓRCZE                                       STAŁE

                                                                   -okrywające

                                                                   -miękiszowe

                                                                   -przewodzące

                                                                   -wzmacniające

2. Cechy charakterystyczne dla poszczególnych tkanek (w postaci tabelki, cechy, które należy określić to: budowa, miejsce występowania w roślinie i rola tkanki, mogą być też. rysunki.) W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać zadania ze str.62,63, 64, 65.

Lekcja 6

Temat: Korzeń- organ podziemny rośliny.

Proszę przeczytać temat z podręcznika i napisać w zeszycie odpowiedzi na pyt.

1. Jakie są główne funkcje korzenia ?

2. Jakie są strefy w budowie korzenia ? ( najlepiej narysować korzeń i zaznaczyć strefy )

3. Jakie systemy korzeniowe wyróżniamy ?

4. Podaj kilka przykładów przekształcenia korzeni .

W zeszycie ćwiczeń proszę zrobić zadania ze str.66,67 i 68.

Lekcja 7

Temat : Poznajemy paprotniki. 

Proszę przeczytać temat z podręcznika i napisać w zeszycie notatkę.

1. W jakim środowisku występują paprotniki?

2. Przedstaw budowę paprotników na przykładzie paproci .( może być schematyczny rysunek i opis )

3. Jak zbudowane są skrzypy (może być rysunek i opis )

4. Jak zbudowane są widłaki ( też może być rysunek i opis )

5. Podaj kilka gatunków paprotników występujących w Polsce .

6. Napisz ,jakie znaczenie mają paprotniki w przyrodzie i dla człowieka .

Pozdrawiam. Notatkę sprawdzę jak się połączymy w piątek.

KLASA 6

Opracować w zeszycie temat „Ryby – kręgowce środowisk wodnych”
1.Budowa zewnętrzna ryby
2. Przystosowania ryb do środowiska wodnego
W zeszycie ćwiczeń -str. 69-72

Lekcja 2

Temat : Przegląd i znaczenie ryb. Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika , napisać w punktach w zeszycie
1. Przykłady przystosowania ryb do warunków życia ( po 1 przykł. )
2. Przykłady znaczenia ryb w przyrodzie i dla człowieka (4 ,5 )
3. Na czym polega ochrona gatunkowa ?
4. Przykłady ryb dwuśrodowiskowych.
Proszę wybrać sobie i napisać ciekawostki o wybranym gatunku ryby .

Lekcja 3

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika i napisać w zeszycie notatkę
1. Gdzie żyją płazy?
2. Opisz budowę płaza na przykładzie żaby.( można zrobić rysunek ,lub wkleić rysunek )
3. Napisz ,jak oddychają płazy?
4. Przedstaw rozmnażanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby ( może być podobny schemat jak robiliśmy u owadów )
5. Wyjaśnij ,co to znaczy rozwój złożony.
W zasobach e-podręczników znajdziecie pod tytułami:
” Ryby – zwierzęta wodne „
” Płazy – zwierzęta wodno-lądowe „
W zeszycie ćwiczeń proszę zrobić str.77,78 i 79. Przyjemnej pracy,pozdrawiam.

Lekcja 4

Temat : Przegląd i znaczenie płazów .
1.PŁAZY
OGONIASTE                                  BEZOGONOWE                      BEZNOGIE
–                                                      –                                            –
–                                                      –           
                                                        –
                                                        –
2. Wymień gatunki płazów występujących w Polsce.
3. Znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka.
W ćwiczeniach str. 82,83,84. Można zajrzeć do e-podręczników ” Płazy- zwierzęta wodno-lądowe.

Lekcja 5

Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd.

Proszę przeczytać temat z podręcznika i opracować w zeszycie.

1.Gdzie żyją gady?

2. Cechy gadów (wymienić)

a)

b)

c)

d)

e)

3.Jak oddychają gady?

4. Jak rozmnażają się i rozwijają gady?

5. Budowa jaja gada. (może być rysunek)

W zeszycie ćwiczeń proszę zrobić zadania ze str. 85, 86 i 87.

Lekcja 6

Temat: Przegląd i znaczenie gadów.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika i napisać w zeszycie notatkę.

1. Podział gadów.                                           

GADY

jaszczurki                węże                 krokodyle            żółwi

– –                         – –

– –                         – –

– –                         – –

( przy kreskach trzeba podać przykłady gatunków )

2.Napisz ,jakie znaczenie mają gady w przyrodzie i dla człowieka.

W zeszycie ćwiczeń proszę zrobić str.89-92.

KLASA 7

Przeczytać i opracować w zeszycie temat „Budowa i rola układu oddechowego”

1. Budowa układu oddechowego
2. Powstawanie głosu
temat drugi”Mechanizm wymiany gazowej”
1. Mechanizm wentylacji płuc
2. Różnica w składzie powietrza wdychanego i wydychanego
3. Wymiana gazowa zewnętrzna i wewnętrzna

Lekcja 2

Temat:Oddychanie komórkowe.Proszę przeczytać z podręcznika i napisać w zeszycie notatkę :
1. Co to jest utlenianie komórkowe ?
  glukoza + tlen  –>dwutlenek węgla + woda + energia
2. Gdzie zachodzi ten proces ?
3. Co to jest ATP ?
4. Jak jest wykorzystywana energia w organizmie z przykładami po 1 do każdego rodzaju energii ?

W razie pytań proszę się kontaktować.

Lekcja 3

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika. W zeszycie napisać odpowiedzi na pytania:1.
1. Jak chronić układ oddechowy ?
2. Wymień choroby układu oddechowego.
3. Opisz przyczyny, objawy ,leczenie i profilaktykę jednej wybranej przez siebie choroby układu oddechowego.
Zachęcam do korzystania z zasobów e-podręczników,szukajcie tytułów:
” Na czym polega oddychanie ?”
” Układ oddechowy i jego funkcje „
” Profilaktyka chorób układu oddechowego „
” Oddychanie „
W piątek sprawdzę realizację tematów, proszę żeby tego dopilnować. Jeśli ktoś chciałby przygotować prezentację to bardzo proszę, w razie wątpliwości pytajcie. Pozdrawiam.

Lekcja 4

Temat :Budowa i działanie układu wydalniczego.
Proszę przeczytać i opracować w zeszycie.
1.Wymień narządy układu wydalniczego.
2.Jak powstaje mocz? (mocz pierwotny i mocz wtórny )
3. Jak pracuje nefron ?

Lekcja 5

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.

Proszę opracować temat z podręcznika i napisać w zeszycie.

1. Jak dbać o układ wydalniczy?

2. Jakie są choroby układu wydalniczego?

3. Co się bada podczas analizy moczu?

4. Przedstaw przyczyny, objawy, leczenie i profilaktykę wybranej choroby. (prześlij zdjęcie zadania)

Lekcja 6

Temat Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego.

Proszę przeczytać temat z podręcznika i napisać w zeszycie :

1) Jak możemy podzielić gruczoły ?

2) Co to są hormony ?

3) Najważniejsze gruczoły dokrewne to; 

a) 

b) 

c) 

d) 

e)   

f) 

g) 

h)

4) Jak działają hormony ?

5) Na czym polega antagonistyczne działanie hormonów ? ( wyjaśnij na przykładzie insuliny i glukagonu )

6) Wyjaśnij jaki jest wpływ hormonów na rytm dobowy.

KLASA 8

Przeczytać i opracować w zeszycie temat ” Organizm a środowisko „
1) Wyjaśnij pojęcia:
a) ekologia
b) nisza ekologiczna
c)siedlisko
d) tolerancja ekologiczna
2.Zakres tolerancji ekologicznej

Lekcja 2

Temat: Cechy populacji .Proszę przeczytać z podręcznika ten temat i napisać w zeszycie w punktach :
1. Co to jest populacja ?
2. Wymienić cechy populacji
3. Napisać jakie czynniki wpływają na zagęszczenie i liczebność (może być w postaci rysunku )
4. Wymienić typy rozmieszczenia populacji ( rysunek i przykłady po 1 organizmów o tym typie )
5. Przedstawić po 3 przykłady zalet i wad życia w grupie zwierząt
6. Napisać co to jest struktura płciowa i wieku.
Jeśli będą jakieś problemy ,to proszę pytać a do tego dołączę ćwiczenia , które są na str. nowa era 

Lekcja 3

1. ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY ORGANIZMAMI

ANTAGONISTYCZNE            NIEANTAGONISTYCZNE
     – konkurencja                           – komensalizm
     – roślinożerność                       – mutualizm
     – drapieżnictwo                        *protokooperacja
     – pasożytnictwo                       *symbioza

2.Wyjaśnij pojęcie konkurencja –
3. Podział konkurencji:
a) ……………………………………..
b)…………………………………………
4.Wymień, o co konkurują rośliny a o co zwierzęta ( podaj do każdego przykład organi

WEWNĄTRZGATUNKOWEJ       MIĘDZYGATUNKOWEJ

W zasobach    z e-podręczników są materiały do wykorzystania z poprzedniego działu

    „Ewolucja i jej dowody”
     „Mechanizmy ewolucji biologicznej”
     „Pochodzenie i ewolucja człowieka”
    ” Skąd wiemy ,że ewolucja miała miejsce”
Z tego działu :
      „Współpraca między gatunkami”
      ” Konkurencja i pasożytnictwo”
Są  tez dodatkowe informacje na gov.pl / zdalne lekcje. Zachęcam do korzystania.
Pozdrawiam.

Lekcja 4

Temat : Zależności między populacjami – konkurencja.
proszę przeczytać i wyjaśnić :
1. Co to jest konkurencja ?
2. Podział konkurencji 
a )……………………………………………..
b)…………………………………………..
3. O co konkurują rośliny a o co zwierzęta? (podaj przykłady organizmów)
4. Skutki konkurencji.

Podaj w postaci tabelki 
                                   SKUTKI KONKURENCJI
WEWNĄTRZGATUNKOWEJ                              MIĘDZYGATUNKOWEJ

Lekcja 5

Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność, jako przykład zależności antagonistycznych.

Proszę przeczytać temat z podręcznika i opracować w zeszycie, następnie zrobić zdjęcie i przesłać.

1. Wyjaśnij, co to jest drapieżnictwo.

2. Podaj, jakie jest znaczenie drapieżników.

3. Podaj przykłady przystosowania organizmów do drapieżnictwa

4. Podaj przykłady przystosowania drapieżników do polowania.

5. Podaj przykłady przystosowania ofiar do obrony przed drapieżnikami.

6. Wyjaśnij, co to jest roślinożerność.

7. Podaj, jakie jest znaczenie roślinożerców.

8. Podaj przykłady, jak rośliny bronią się przed zjedzeniem.

9. Podaj przykłady przystosowania organizmów do roślinożerności.

Lekcja 6 – wysłana na gmail uczniów


Komentarze są wyłączone.