WPŁATY NA OBIADY m-c wrzesień 2021

Cena obiadu za okres: 02-30.09.2021r.
21 dni x 7,00 zł = 147,00 zł
Wpłaty za obiady na konto Szkoły Podstawowej w Turowie: 82 8935 0009 1300 1584 2000 0010 lub w kasie w Urzędzie Gminy w Szczecinku.

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za posiłki za miesiąc …. / imię i nazwisko ucznia / klasa / SP Parsęcko


Dowód wpłaty proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły.

WPŁATY NA OBIADY m-c STYCZEŃ 2021 r.

Obiady będę wydawane od 25.01.2021 r.

Koszt obiadu: 5 dni x 7,00 zł = 35,00 zł

W związku z powrotem do szkoły uczniów klas I-III – chętnych na obiady prosimy o dokonanie wpłat na konto szkoły i dostarczenie dowodu wpłaty do sekretariatu szkoły max. do dnia 21.01. 2021.

Rodzice uczniów korzystających z obiadów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku proszeni są o niezwłoczne złożenie wniosków do GOPS, ponieważ ważność dotychczasowych decyzji wygasa 15.01.2021.