Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wsparcie na zajęcia dodatkowe dla uczniów

20 września 2021 roku podpisana została umowa na realizację projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne” na terenie Gminy Szczecinek. W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla dzieci z terenu gminy. Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się 832 godziny zajęć dodatkowych.

„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne” to projekt grantowy, którego głównym celem jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19. Projekt ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w zakresie zdrowia psychicznego uczniów.

Na terenie Gminy Szczecinek projektem objęto 253 uczniów (64 uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchowie, 64 uczniów Szkoły Podstawowej w Turowie, 64 uczniów Szkoły Podstawowej w Parsęcku oraz 61 uczniów Szkoły Podstawowej w Żółtnicy).

Planowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, biologii oraz chemii. Dodatkowo odbywać się będą zajęcia rozwijające umiejętności z informatyki, języków obcych, matematyki, zajęcia sportowe z unihokeja czy koło teatralne. Planowane są również warsztaty z radzenia sobie ze stresem.

Gmina Szczecinek otrzymała wsparcie w wysokości 55.036,80 zł w tym 46.346,49 zł ze środków UE oraz 8.690,31 zł z budżetu państwa. Wkład własny Gminy Szczecinek to 3.203,20 zł. Łączny koszt projektu to 58.240,00 zł.

Gmina Szczecinek otrzymała grant w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełno sprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

- logotyp.png

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.