Opłaty za obiady

OPŁATY ZA OBIADY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARSĘCKU

Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona. Wpłaty za obiady należy dokonywać przelewem na konto Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Turowie:

82 8935 0009 1300 1584 2000 0010

W tytule przelewu proszę podać: opłata za posiłki za miesiąc ….. , imię i nazwisko ucznia, klasa, SP Parsęcko (Wzór „Opłata za obiady za m-c listopad, Jan Kowalski, klasa 1, SP Parsęcko”)

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie (najpóźniej do 29 dnia każdego miesiąca) dostarczyć do sekretariatu szkoły lub drogą elektroniczną na email: szkolaparsecko@poczta.onet.pl

LUTY 2022                      11 dni żywieniowych x 8,00 zł =   88,00 zł

MARZEC 2022                23 dni żywieniowe     x 8,00 zł = 184,00 zł

KWIECIEŃ 2022               17 dni żywieniowych x 8,00 zł = 136,00 zł

MAJ 2022                       17 dni żywieniowych x 8,00 zł = 136,00 zł

CZERWIEC 2022             15 dni żywieniowych x 8,00 zł = 120,00 zł

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.