GRANTY PPGR

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „GRANTY PPGR”

NA SPRZĘT KOMPUTEROWY: KOMPUTER STACJONARNY, LAPTOP, TABLET

 DLA DZIECI Z TERENÓW PO PGR-ACH

WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH

  • Zamieszkujących miejscowości na terenie gminy Szczecinek, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • Będących członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), która to pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej ppgr.

   WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY i BEZPOŚREDNIO ZE STRON:

http://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

oraz

https://www.gminaszczecinek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=16&artykul=4940&akcja=artykul

 MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ:

GMINA SZCZECINEK             

ul. PILSKA 3 

do dnia 27 października 2021 roku

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.