WPŁATY NA OBIADY m-c wrzesień 2021

Cena obiadu za okres: 02-30.09.2021r.
21 dni x 7,00 zł = 147,00 zł
Wpłaty za obiady na konto Szkoły Podstawowej w Turowie: 82 8935 0009 1300 1584 2000 0010 lub w kasie w Urzędzie Gminy w Szczecinku.

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za posiłki za miesiąc …. / imię i nazwisko ucznia / klasa / SP Parsęcko


Dowód wpłaty proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.