3 Maja

Dniu radości, dniu wesela! Jak szeroki polski kraj, Niechaj okrzyk w niebo strzela Vivat! Vivat! Trzeci Maj! Jak szeroki polski kraj, Niechaj okrzyk w niebo strzela Vivat! Vivat! Trzeci Maj!

Konstytucja 3 maja, a właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uchwalona w 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą zasadniczą. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Gratulujemy uczniom prac upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 maja.

Praca 1

Praca 2

Praca 3

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.