WPŁATY NA OBIADY m-c MARZEC 2021 r.

Koszt obiadu: 22 dni x 7,00 zł = 154,00 zł

Wpłaty do 25.02.2021 r. na konto szkoły: 82 8935 0009 1300 1584 2000 0010

Dowód wpłaty proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.