WPŁATY NA OBIADY m-c LUTY 2021 r.

Koszt obiadu: 20 dni x 7,00 zł = 140,00 zł

Wpłaty do 27.01.2021 r. na konto szkoły: 82 8935 0009 1300 1584 2000 0010

Dowód wpłaty proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.