WPŁATY NA OBIADY m-c STYCZEŃ 2021 r.

Obiady będę wydawane od 25.01.2021 r.

Koszt obiadu: 5 dni x 7,00 zł = 35,00 zł

W związku z powrotem do szkoły uczniów klas I-III – chętnych na obiady prosimy o dokonanie wpłat na konto szkoły i dostarczenie dowodu wpłaty do sekretariatu szkoły max. do dnia 21.01. 2021.

Rodzice uczniów korzystających z obiadów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku proszeni są o niezwłoczne złożenie wniosków do GOPS, ponieważ ważność dotychczasowych decyzji wygasa 15.01.2021.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.