Wytyczne MEN

Szanowni Państwo,
od 18 stycznia br. przywracają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Załącznik nr 1

Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.  
Z wyrazami szacunku 
Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.