Konsultacje w szkole

Od 1 czerwca 2020 uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami w szkole. Ze względu na wytyczne związane z dowozem dzieci, ilością dzieci w klasach i podczas posiłków potrzebujemy dokładnych informacji o ilości chętnych dzieci. Prosimy o poinformowanie wychowawców klas:

  1. Czy dziecko będzie uczestniczyć w konsultacjach i w jakich dniach. Jeśli nie, to też proszę poinformować o tym wychowawcę.
  2. Z jakiego przedmiotu potrzebuje konsultacji z nauczycielem.

Informacje prosimy przekazać do 26 maja 2020 do godz.13.00 (do wtorku)

Prosimy też o zapoznanie się z procedurami a także każde dziecko biorące udział w konsultacjach musi dostarczyć do szkoły Oświadczenie (w dniu przybycia do szkoły).

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.