Konsultacje dla klas 8

Od 25.05. do 29.05.2020 ruszają konsultacje dla uczniów klas 8. Konsultacje odbędą się we wtorek i czwartek od godziny 9.00 do godz. 13.30 według harmonogramu:

9.00 – 10.30 – język niemiecki / język angielski

10.30 – 12.00 – matematyka

12.00 – 13.30 – język polski

W konsultacjach może wziąć udział każdy uczeń klasy 8, który chciałby poprawić ocenę, uzyskać pomoc przed egzaminem lub skonsultować się z nauczycielem. Nie są to zajęcia obowiązkowe.

Uczniowie dowożeni będą autobusem szkolnym według planu: Skotniki odjazd 8.40, Parsęcko III 8.55. Do autobusu wsiadamy w maseczce, utrzymujemy odstępy, dezynfekujemy ręce po wejściu do szkoły.

Każdy uczeń klasy 8, który chciałby skorzystać z Konsultacji musi w pierwszym dniu mieć przy sobie podpisane przez rodziców: Oświadczenie rodziców

Zachęcamy też do zapoznania się z Procedurami obowiązującymi w naszej szkole w czasie pandemii

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.