Ważne!

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI

z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III

Informujemy, że od dnia 25.05.2020r. uruchamiamy

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi

w szkole w godzinach od 8.30 do 13.00.

Jeżeli są Państwo zainteresowani opieką nad dzieckiem w szkole proszę pobrać druk ze strony szkoły (Deklaracja rodzica), wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 21.05.2020r. lub na email szkolaparsecko@poczta.onet.pl  do godz. 1100.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi w szkole w czasie pandemii (Dokumenty szkolne)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.