Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2019r. obchodzimy Światowy Dzień Praw Dziecka. W związku z tym w naszej szkole zrealizowano działania, które miały na celu zapoznanie uczniów z prawami dzieci. W oddziale przedszkolnym pani pedagog przeprowadziła warsztaty w formie zabawy, podczas których najmłodsi mogli poznać swoje prawa. Uczniowie klas I- III rozmawiali z wychowawcami o prawach dzieci, a potem czytali opowiadania z książki Grzegorza Kasdepke ,,Mam prawo” i wykonali do nich ilustracje.

Czwartoklasiści i piątoklasiści obejrzeli prezentację dotyczącą Konwencji Praw Dziecka, uczyli się piosenki o prawach dziecka i wykonali rysunki.  Uczniowie klas VI- VII przeczytali i analizowali ,,List do Rodziców” Janusza Korczaka, następnie pisali współczesną wersję listu dziecka skierowanego do dorosłych, a ósmoklasiści  przygotowali prezentacje multimedialne na temat praw dzieci

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.