Wykaz podręczników do religii na rok 2019/2020

Klasa I – podręcznik i zeszyt ucznia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”. Wydawnictwo WAM.

Klasa II – podręcznik i zeszyt ucznia „Kochamy Pana Jezusa”. Wydawnictwo WAM.

Klasa III – podręcznik i zeszyt ucznia „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Wydawnictwo WAM.

Klasa IV –  tylko podręcznik i zeszyt  w  kratkę (60 k.) „Zaproszeni przez Boga”. Wydawnictwo WAM.

Klasa V –  tylko podręcznik i zeszyt  w  kratkę (60 k.) „Obdarowani przez Boga”. Wydawnictwo WAM.

Klasa VI  –  tylko podręcznik i zeszyt  w  kratkę (60 k.) „Przemienieni przez Boga”.  Wydawnictwo WAM.

Klasa VII – tylko podręcznik i zeszyt w kratkę (60k. ) „Szukam was” Wydawnictwo WAM.

Klasa VIII – tylko podręcznik i zeszyt w kratkę(60k.) „  Jestem z wami ‘’ Wydawnictwo WAM.

Oddział  przedszkolny:

6-latki – „Kocham dobrego Boga”.  Wydawnictwo Jedność.

5-latki – „Spotkania dzieci Bożych”. Wydawnictwo Jedność.

4-latki  –„ Świat dziecka Bożego”. Wydawnictwo Jedność.

3-latki – „Radosne dzieci Boże” Wydawnictwo Jedność

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.