Pierwsza pomoc – szkolenie nauczycieli

Ważnym zadaniem nauczycieli i pracowników szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. Gdyby na terenie szkoły zdarzył się wypadek, jesteśmy zobowiązani sprowadzić pomoc medyczną, ale także udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie takiej pomocy wymaga właściwych umiejętności, dlatego wszyscy pracownicy naszej szkoły zostali przeszkoleni w tym zakresie.

Podczas szkolenia zapoznano się z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczono wykonywanie resuscytacji czy obsługę defibrylatora AED. Praktyczne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jest niezwykle ważne, bo umiejętne wykonanie czynności ratunkowych daje większe szanse osobie poszkodowanej na przeżycie.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.