Program „Wzrok naszych dzieci”

Nasi uczniowie z klas I- III mieli możliwość uczestniczenia w programie ,,Wzrok naszych dzieci”. Jest to ogólnopolski program przesiewowego badania wzroku u dzieci i młodzieży szkolnej. Badania są wykonywane nieodpłatnie dzięki wolontariatowi Lions Club Szczecinek. W badaniu wykorzystuje się najnowocześniejszą technologię, która pozwala na skuteczne wykrywanie wad wzroku. Programem zostali objęci uczniowie z klas młodszych, gdyż choroby oczu coraz częściej występują u dzieci. Ważne jest wykrycie wady, gdyż to umożliwi podjęcie leczenia.  Niezdiagnozowane zaburzenia mogą być bowiem przyczyną problemów w nauce.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.