WYRÓŻNIENIE ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE ,,BEZPIECZNA SZKOŁA”

Chcemy, by uczniowie w naszej szkole czuli się bezpiecznie, dlatego chętnie angażujemy się w projekty, które mają na celu stałe podnoszenie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu ,,Bezpieczna Szkoła”, którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Pani Zofia Kosakowska, która w naszej szkole pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa, opracowała program ,,Czujemy się bezpiecznie w naszej szkole”. Przez cały rok szkolny realizowaliśmy zadania ujęte w projekcie. Dotyczyły one budowania pozytywnego klimatu w szkole, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku oraz wzbogacania wiedzy uczniów o szkodliwości używek. Podjęte przez nas zadania zostały docenione i nagrodzone. 13 czerwca naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji ze Szczecinka i wręczyli nam nagrodę. Otrzymaliśmy wyróżnienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie za realizację wyjątkowych inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa. 

Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. Z pewnością w nowym roku szkolnym nadal będziemy realizować zadania, które pomogą nam być Bezpieczną Szkołą.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.