GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,, POEZJA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

27 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Parsęcku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski ,,Poezja jest dobra na wszystko”. W drugiej edycji konkursu udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Szczecinek. Wystąpili recytatorzy z Turowa, Wierzchowa, Sporego, Gwdy Wielkiej, Żółtnicy i Parsęcka. Uczestnicy występowali w dwóch grupach wiekowych: uczniowie z klas I- III oraz uczniowie z klas IV- VII. Prezentacje były oceniane przez  jury w składzie: Jolanta Warzecha, Anna Jarosz, Renata Skowron, Maryla Barys oraz Leonard Jaworski. Uczniowie zaprezentowali się w różnorodnym repertuarze. Ich występy bardzo się podobały, więc komisja konkursowa miała trudne zadanie, by wybrać najlepszych. Po występach na młodych recytatorów czekała niespodzianka. W gronie jury znalazł się pan Leonard Jaworski, który jest poetą, członkiem szczecineckiego klubu poetyckiego Opal. Uczniowie mieli więc okazję wysłuchać  jego wierszy. Potem ogłoszono wyniki.

W kategorii klas I- III zwyciężył Leonard Popławski z Żółtnicy. Drugie miejsca przyznano Paulinie Łodyń ze Sporego, a trzecie – Klaudii Klemiec  z Turowa. Wyróżniono występy Zofii Parzniewskiej z Żółtnicy i Nikodema Tiede z Turowa. W kategorii klas IV- VII przyznano dwa pierwsze miejsca. Zwyciężyły Karolina Kolak z Żółtnicy oraz Maja Pawlak z Turowa. Za II miejsce nagrody odebrały Nikola Rutkiewicz z Turowa i Oliwia Skowron z Parsęcka.  W tej kategorii wiekowej były także dwa miejsca trzecie. Zdobyły je Aleksandra Jońca z Żółtnicy oraz Oliwia Suczyk z Wierzchowa.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy oraz drobne upominki. Nagrody, ufundowane przez Gminę Szczecinek, wręczyły recytatorom Radna Gminy Szczecinek Jolanta Warzecha oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parsęcku Dorota Brateus.

            Konkurs recytatorski jest dobrą formą popularyzacji poezji wśród dzieci i młodzieży. Pozwala uwrażliwić uczniów na piękno poezji. To dobra okazja do odkrywania uzdolnień i talentów.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.