INFORMACJA O KONKURSIE RECYTATORSKIM

27 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Parsęcku odbędzie się Gminny Konkurs Recytatorski ,,Poezja jest dobra na wszystko”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szczecinek. Rozgrywać się będzie w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VII.  Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestników i dostarczenie kart zgłoszenia do 19 marca 2018 r.  Karty można dostarczać pocztą, faksem i poprzez Internet.

Zgłoszenia można dokonać  e- mailem na adres szkolaparsecko@poczta.onet.pl w temacie wpisując ,, konkurs recytatorski”,  faxem na numer 94 37 576 24 lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Parsęcku, Parsęcko 69, 78- 400 Szczecinek.

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły – zakładka DOKUMENTY.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.