WARSZTATY ,,ZJAWISKO CYBERPRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”

         W dniu 9 stycznia 2018r. w naszej szkole zostały przeprowadzone przez panią pedagog Agnieszkę Adamczyk warsztaty dla uczniów klas VI i VII dotyczące zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia rozpoczęły się zabawą integracyjną ,,Spotkanie towarzyskie” polegającą na przekazaniu między sobą 3 informacji o sobie. Na koniec uczniowie przedstawili się wzajemnie całej grupie. Po zabawie uczestnicy warsztatów usiedli w kręgu z panią pedagog, która wprowadziła ich w temat zajęć. Potem obejrzeli krótki film oraz prezentację multimedialną.

            Dzięki zajęciom uczniowie poznali możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań oraz zostali uwrażliwieni na specyfikę problemu. Zajęcia podsumował kwestionariusz ankiety.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.