OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W PARSĘCKU

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku. Z tej okazji w naszej szkole zrealizowano ciekawe inicjatywy, które miały na celu upowszechnić wiedzę o prawach dziecka.

W oddziale przedszkolnym pani pedagog Agnieszka Adamczyk przeprowadziła warsztaty pod nazwą ,, Mały człowiek, duża sprawa”. Najmłodsi wysłuchali pogadanki na temat praw dzieci, potem na podstawie ilustracji nazywali prawa. Rozmawiali z panią pedagog o swoich potrzebach oraz o roli rodziców. Dzieci wypowiadały się, odnosząc się do hasła: ,,Dzieci mają swoje prawa, niech każdy się dowie, bo dziecko to także człowiek”. Następnie wszyscy uczestnicy warsztatów tańczyli i śpiewali piosenkę: ,,Wszystkie dzieci nasze są”. Na podsumowanie spotkania dzieci wykonały prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej.

Uczniowie z klas I- VII spotkali się na apelu, który przygotował samorząd uczniowski z opiekunem, panią Małgorzatą Grondys. Na początku wyjaśniono uczniom, czym była uchwalona w 1989 roku Konwencja o Prawach Dziecka, co należy rozumieć pod pojęciem prawa dziecka i dlaczego mówi się o prawach dziecka. Potem przedstawiono te prawa i omówiono rolę Rzecznika Praw Dziecka. Odczytane zostały także artykuły z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczą praw dzieci. W kolejnej części spotkania wysłuchano wierszy, które napisali uczniowie. Głównym tematem utworów były prawa dziecka. Wiersze stały się głosem dzieci w ich własnej sprawie, prośbą, by dorośli się w ten głos wsłuchali.

,,Nie ma dzieci, są ludzie”- napisał Janusz Korczak i warto o tym pamiętać nie tylko 20 listopada.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.