LEKCJA W MUZEUM

Kolejne zajęcia w Muzeum Regionalnym w Szczecinku, w których uczestniczyli czwartoklasiści i piątoklasiści z Parsęcka, zatytułowane były:,, Opowieści obrazów”. Ósma już lekcja w ramach programu ,,Moje spotkania z muzeum” odbyła się 29 kwietnia. Tym razem uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi informacjami na temat malarstwa. Rozmawiali o podziale malarstwa ze względu na temat. Utrwalili wiadomości o portretach, martwej naturze, pejzażu czy scenie rodzajowej. Potem oglądali różne rodzaje obrazów z kolekcji muzeum.  Na zakończenie zajęć wykonali pracę plastyczną. Trzeba przyznać, że uczniowie świetnie wywiązali się z tego zadania i powstały interesujące autoportrety.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.