WARSZTATY TERAPEUTYCZNE – CZYM JEST PRZEMOC SŁOWNA

18 kwietnia uczniowie z klas IV- VI wzięli udział w warsztatach ,, Czym jest przemoc słowna”. Na początku spotkania wszyscy się  przedstawili i ustalone zostały zasady pracy. Następnie uczniowie rozwiązywali quiz: Powiedz to lepiej. Potem rozmawiali o tym, czym jest złość, agresja, przemoc. Po dyskusji opracowywano w grupach zagadnienia: jak bronić się przed przemocą słowną, dlaczego ludzie stosują przemoc słowną oraz jak zapobiegać przemocy słownej. Grupy przedstawiły i omówiły propozycje rozwiązania problemów. Na zakończenie wykonano ćwiczenie podsumowujące informacje. Zadanie polegało na zaprojektowaniu ulotki – Stop przemocy werbalnej. Uczniowie postarali się i ćwiczenie zostało dobrze wykonane. Ulotki były ciekawe i pomysłowe.

Warsztaty za nami. Mamy nadzieję, że zasady wypracowane na zajęciach nie zostaną jedynie teorią, ale w praktyce uczniowie nie będą stosowali przemocy, i to nie tylko słownej.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.