OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARSĘCKU

20 listopada 2015 r. po raz pierwszy w Polsce obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który został uchwalony 7 listopada przez Sejm na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej w Parsęcku postanowił rozpropagować ten dzień wśród szkolnej społeczności, aby uświadomić dzieciom, jakie mają prawa. Wcześniej, przed 20 listopada podjęto w szkole różne inicjatywy. Szóstoklasiści na godzinie wychowawczej rozmawiali o tym, co to są prawa dziecka, które z nich są dla nich ważne. Uczniowie z klasy IV i V przygotowali na szkolnym korytarzu dekorację, na której znalazły się wybrane przez nich prawa dzieci. Dziewczęta z klasy V napisały wiersze, w których wyraziły swoje uczucia i refleksje dotyczące relacji z dorosłymi. Samorząd zaś postanowił przygotować apel. Podczas tego spotkania starsi uczniowie wyjaśnili młodszym, co to są prawa dziecka, przytoczyli niektóre prawa i tłumaczyli, co one oznaczają. Uczniowie podkreślali, że wszystkie prawa powinny być zawsze przestrzegane. Dzieci są przecież małymi ludźmi, a każdy człowiek potrzebuje miłości i zrozumienia. Występujący prezentowali też wiersze naszych uczennic.
Dzień Praw Dziecka to ważny dzień, który pozwala dorosłym wsłuchać się w potrzeby i pragnienia najmłodszych. To święto z pewnością na stałe zagości w harmonogramie imprez szkoły w Parsęcku.

Zapraszamy do naszej Galerii.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.