Program „Bezpieczna +” – projekt „Razem możemy więcej”

W Szkole Podstawowej w Parsęcku od grudnia 2015 r. do czerwca 2016r. będzie realizowany, w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”, projekt „Razem możemy więcej”.
Projekt edukacyjny „Razem możemy więcej” przeznaczony jest dla wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej w Parsęcku. W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie w uczniach prospołecznej postawy. Cele te będą realizowane poprzez organizację uroczystości i imprez integrujących szkołę ze środowiskiem lokalnym. Zaplanowano przygotowanie Jasełek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny oraz zorganizowanie zawodów sportowych dla społeczności lokalnej.
W ramach projektu kształtowane będą prospołeczne postawy uczniów poprzez samopomoc koleżeńską, zbiórkę artykułów dla potrzebujących i udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.